top of page

שליחויות משפטיות

מסירה משפטית יכולה להיות כאמור של מסמכים שונים. כך לדוגמא, יכולה להיות זאת מסירה של מסמך המזמן אדם להעיד בבית המשפט, יכול זה להיות מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, יכולה להיות זאת דרישת תשלום, יכול להיות פסק דין העוסק באדם מסוים וכיוצא בזאת.

מסירות משפטיות מהוות חלק בלתי נפרד מעבודתם של מרבית עורכי הדין ברחבי ישראל. מדובר במסירות אישיות של מסמכים משפטיים שונים המיועדים להגיע לנמען, אשר בדרך זו או אחרת מעורב בעיסוקיו של משרד עורכי הדין. על סוג זה של מסירות קיימים כללים ברורים בחוק, אשר חובה לציית להם כדי שההליך המשפטי ייחשב תקין.

מסירה משפטית חשוב לבצע עם שליח מנוסה מאוד, מאחר שאי עמידה בתקנות הנדרשות עלולה לפגום בהמשך ההליכים המשפטיים. שליח שמבין  את החשיבות של דיוק ההגעה אל הכתובת המבוקשת, גם אם הדבר נדרש להתבצע 3 פעמים רצופות, ואת חשיבות זיהוי של הבית ושל הנמען עצמו.

Image by Sebastian Pichler

הגשות לבתי משפט

צילום תיקים במשטרה

הגשות במוסדות ממשלתיים

שירותי מסירה של מכתבי דרישה

שירותי מסירה של כתבי דין

 שירותי מסירות על פי בקשת הלקוח

שירות מסירת מכתב לפני נקיטת הליכים

שירות מסירת מכתב לפני תביעה

איתור מען

איתור מספר ת.ז

איתור דו"ח רשם החברות

איתור באמצעות פנייה למשרד הפנים

מצורף לכל מסירה דו"ח ביצוע מסירה ותצהיר,   בו כל מסירה נסרקת

ומתועדת וכן מצולם מקום בעת ביצוע המסירה

 

ניתן לקבל תיעוד וידאו של המסירה בתוספת תשלום. 

Judge's Gavel on Books
bottom of page