top of page

שליחות שגרירות ארצות הברית

אנו מבצעים באופן אישי איסוף דרכון לאחר קבלת ויזה משגרירות ארה"ב.
ניתן לבצע באמצעותנו משלוח עם הדרכון וכל המסמכים הדרושים עבור שגרירות ארה"ב באופן מיידי ללא שימוש בדואר ישראל.

 

Image by Leif Christoph Gottwald

 שגרירות ארה"ב ממליצה באתרה לשלוח את הדרכונים דרך חברת דואר ישראל וזה יגיע אליהם תוך מס ימים.
אנו נותנים את האפשרות לשלוח את הדרכון עם כל שאר מסמכי הבקשה לוויזה ישירות מהבית אל שגרירות ארה"ב ללא שום עצירה בדרך ולקצר עבורכם את הזמנים.
המעטפה מגיעה ישירות אל חדר הדואר של שגרירות ארה"ב לאחר בדיקה וחותמת של האבטחה.
ניתן לאסוף דרכונים עם וויזה משגרירות ארה"ב וכך לחסוך את העמידה בתור ישירות אליכם הביתה. לשם כך אנו זקוקים לצילום ת.ז או דרכון של בעל הדרכון, ייפוי כח והדפסת האימייל אשר מודיע לכם שהדרכון מוכן לאיסוף.

bottom of page