top of page

Acerca de

Lawyer reading

שליחויות משפטיות

מסירה משפטית יכולה להיות כאמור של מסמכים שונים. כך לדוגמא, יכולה להיות זאת מסירה של מסמך המזמן אדם להעיד בבית המשפט, יכול זה להיות מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, יכולה להיות זאת דרישת תשלום, יכול להיות פסק דין העוסק באדם מסוים וכיוצא בזאת.

מסירות משפטיות מהוות חלק בלתי נפרד מעבודתם של מרבית עורכי הדין ברחבי ישראל. מדובר במסירות אישיות של מסמכים משפטיים שונים המיועדים להגיע לנמען, אשר בדרך זו או אחרת מעורב בעיסוקיו של משרד עורכי הדין. על סוג זה של מסירות קיימים כללים ברורים בחוק, אשר חובה לציית להם כדי שההליך המשפטי ייחשב תקין.

מסירה משפטית חשוב לבצע עם שליח מנוסה מאוד, מאחר שאי עמידה בתקנות הנדרשות עלולה לפגום בהמשך ההליכים המשפטיים. שליח שמבין  את החשיבות של דיוק ההגעה אל הכתובת המבוקשת, גם אם הדבר נדרש להתבצע 3 פעמים רצופות, ואת חשיבות זיהוי של הבית ושל הנמען עצמו.

ניתן להזמין:
הגשות לבתי משפט                     איתור מען
מסירה של מכתבי דרישה              איתור מס ת.ז
צילום תיקים                              איתור דוח רשם החברות
שירותי מסירה של כתבי דין           איתור באמצעות פניה למשרד הפנים
מסירת מכתב לפני תביעה
 

תנו לנו לדאוג לכם, צרו קשר 

bottom of page